تبلیغات close

مسابقات

مسابقات وبلاگ برتر
مسابقات وبلاگ برتر
هیس...

جعبه پيام

ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺩﯾﺪﯼ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻪ ﺳﮓ ﻣﯿﺮﻩ ﺯﯾــﺮ ﻣﺎﺷﯿــﻦ ﻭ
ﺯﺧﻤﯽ ﻣﯿﺸﻪ ؟!
ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﺧﻮﺩﺵ ُ ﻣﯽ ﮐﺸﻮﻧﻪ ﺍﻭﻥ ﻭﺭ ﺟﺎﺩﻩ ..
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﮐﺴﯽ ﮐﻤﮑﺶ ﮐﻨﻪ ﻭ ﺯﺧﻢ ﻫﺎﺷﻮ ﺑﺒﻨــﺪﻩ ..
ﺍﻧﺘﻈـﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﮐﺴﯽ ﯾﻪ ﮐﺎﺳﻪ ﺁﺏ ﺑــﺬﺍﺭﻩ ﺟﻠﻮﺵ ..
ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺩ ﺑﺮﻩ ﯾﻪ ﺟــﺎﯾﯽ ﮐــﺰ ﮐﻨﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭﺩ ﺧﻮﺩﺵ
ﺑﺴــﺎﺯﻩ ..
ﺑــﺮﻩ ﯾﻪ ﺟـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣــﺪﺍﻗﻞ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﺶ ﺳﻨــﮓ
ﻧــﺰﻧﻪ !!!
ﻣﯽ ﺩﻭﻧﯽ ؟! ..
ﺩﺍﺭﻡ ﺧﻮﺩﻡ ُ ﻣﯿﺮﺳﻮﻧﻢ ﺍﻭﻥ ﻭﺭ ﺟــﺎﺩﻩ ..
ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﺑﻐﻠﻢ ﮐﻨﯽ ...
ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﺣﺎﻟﻢ ُ ﺑﭙﺮﺳﯽ ...
ﯾﺎ ﺯﺧﻢ ﻫﺎﻡ ُ ﺑﺒﻨﺪﯼ ...
ﻓﻘﻂ ..
ﺍﻭﻥ ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺸﺘﺖ ﻗﺎﯾﻢ ﮐــﺮﺩﯼ ُ ﯾﺎ ﺑﻨﺪﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ
ﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻻﻥ ﺑﺰﻥ ﻭ ﺑﻌﺪﺵ ﺑــﺮﻭ !!
ﺧﯿــﻠﯽ ﺧﺴﺘﻢ ..
ﺧﯿــﻠﯽ ﺧﺴﺘﻢ

[ پنجشنبه 7 آذر 1392 ] [ 0:46 ] [ گل آرام ]

[ ]

 هیس دختر ها فریاد نمیزنند!
هیس دخترها بلند نمیخندند!
هیس دخترها حقی ندارند!
هیس دخترها باید آرام زندگی کنند!
هیس دخترها باید درد را تحمل کنند!
هیس دخترها باید بسوزندو بسازند!
هیس دخترها باید ظلم و حرف زور را قبول کنند!
"
فقط به جرم دختر بودنشون!!"
هیس دخترها باید تحمل کنند و اعتراض نکنند
هیس دخترها حتی حق اینو ندارن که عکسشون روی اگهیه ترحیمشون چاپ بشه!
هیس دخترها باید آرام بمیرند!!

 

[ سه شنبه 28 آبان 1392 ] [ 18:00 ] [ گل آرام ]

[ ]

از بین تمام گره هایی که تو زندگیم داشتم
فقط تونستم گره هندزفری رو باز کنم...

★★ ★★★★★★★★★★


تو این فکرم یه نمایشگاه بزنم و نقاشی هایی که موقع درس خوندن واسه
کنکور کشیدم رو به نمایش بزارم

★★ ★★★★★★★★★★

لباس اتو کردن پسرا:
شلوار ک اتو نمیخواد،پایین پیرهنم که میذارم توشلوار!آستین رو هم کسی اتونمیکنه!پشتشم توخط واحد لم میدم بصندلی صاف میشه
★★ ★★★★★★★★★★
مراسم خواستگاری:
دختر: شغلت چیه؟
پسر: خوانندگی!
دختر: وای خدای من چقدر رمانتیک، چی میخونی حالا؟
پسر: صفحه نیازمندی روزنامه کثیر الانتشار

★★ ★★★★★★★★★★
من تنها مشکل زندگیم اینه که ضرب المثل کار هر بزی نیست خرمن کوفتن گاو نر میخواهد و مرد کهن رو چطوری بکار ببرم که به خودم توهین نشه؟؟

★★ ★★★★★★★★★★

ﯾﮑﯽ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﮔﻔﺖ : ﺑﻪ علی ﺑﮕﻮ ﺑﯿﺎﺩ ﺧﻮﻧﻪ ! ﻣﻨﻢ ﮔﻔﺘﻢ : علی ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ ؛ ﮔﻔﺖ : ﭘﺲ ﺍﮔﻪ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﮕﻮ ﺯﻭﺩ ﺑﯿﺎﺩ ﺧﻮﻧﻪ !

ﻣﻨﻢ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺗﺎ علی ﺑﯿﺎﺩ ، ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﻧﮕﺮﺍﻧﺶ ﺷﺪﻡ !

★★ ★★★★★★★★★★

بعضیا هم مثه هندزفری میمونن ، هارت و پورتشون فقط تو گوش ماست وگرنه واسه بقیه صدای پشه هم نیستن !

★★ ★★★★★★★★★★

دیروز تو مترو حوصلم سررفته بود داشتم از گوشیم رمان میخوندم،یه دخترخانمی هم کنارم نشسته بود.داشتم صفحه میزدم دیدم باعصبانیت میگه چه خبرته انقدتند میری جلو؟؟بذارببینم مهران به سیمین چی گفت
منومیگی
گفتم ببخشد من چون قبلا خوندمش زود میرم جلو بیا شمابگیربخون.گفت خب زودتر میدادی چشام از کاسه درومد ملت فقط بلدن باروان آدم بازی کنن!!!
داشت پیاده میشد هم گفت راستی یادت نره واسه سحر پاستیل بخری من یکم هنگ نگاش کردم گفت آبجیتو میگم دیگه.

★★ ★★★★★★★★★★

مرد بودن به صدای كلفت و سیبیل چخماخی نیست داداش ، به داد زدن و شلخته بودنم نیست ، مرد بودن به اینه كه :
.
.
.
.
.
.
.
بزنی تو گوش زنت یا دوست دخترت که همچین بچسبه به دیوار که با كاردك هم نشه تراشیدش ...

★★ ★★★★★★★★★★

وقتی گراهامبل اولین تلفن رااختراع کرد بااتفاق عجیبی مواجه(مواجع-مواجح)شد...
چهار اس ازطرف ایرانسل..!!

★★ ★★★★★★★★★★

عصر حجر ، عصر اطلاعات ، عصر ارتباطات ، عصر فن آوری ، عصر دیجیتال . . .
همه اینا ثابت میکنن که پیشرفت بشر همیشه در عصر صورت گرفته و از صبح زود بیدار شدن آدمی به جایی نمیرسه !

★★ ★★★★★★★★★★

لاک زدن دخترا :
دست چپ ؛ اثر استاد فرشچیان
دست راست ؛ سارا ۵ ساله از تهران

★★ ★★★★★★★★★★

ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺸﻘﯽ ﺑﺨﻮﺭﯼ !
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﺒﯿﻨﯽ !
ﺍﺻﻼ ﺩﺍﻏﻮﻥ ﺑﺸﯽ ﺷﺪﯾﺪ !
ﺍﻣﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ ، امااااااااااااااا !
ﻻﮐﺖ ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﻧﯿﻔﺘﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺑﺸﮑﻨﻪ !
ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ . . .

 

 

[ دوشنبه 6 آبان 1392 ] [ 15:01 ] [ گل آرام ]

[ ]

مراحل درس خوندن من :

1.
خوابیدن روی جزوه


2.
گرفتن مشکلات و نواقص گل های قالی


3.
جمع کردن آشغال های ریز و درشت اطراف؛به شعاع یه متر


4.
خاک گیری گوشه های موبایل


5.
گرفتن چندین عکس با گوشی از خودم در حالت های مختلف ژست درس خوندن


6.
اس ام اس بازی با بچه های كلاس که هر کدوم چه قدر درس خوندن


7.
خوندن یادگاری های جزوه که رفقا سرکلاس نوشتن


8.
به فحش کشیدن استاد و فک و فامیل هاش

 

 

برین ادامه ی مطالب خیییییییییلی خنده داره نری از دستت دررفته

 

نظر یادت نره


ادامه مطلب

[ سه شنبه 2 مهر 1392 ] [ 22:02 ] [ گل آرام ]

[ ]

سلام دوستای عزیزم

درسا داره شروع میشه منم میرم پیش دانشگاهی هنرو سال دیگه کنکور دارم

دیر به دیر میام برا آپ کردن وبم ولی شما بهم سر بزنین و برام نظر بزارین که وقتی اومدم انرژی بیشتری داشته باشم و مطالب قشنگتری براتون بزارم.

برام دعا کنین باید رتبم دو رقمی بشه میخوام کارگردانی قبول شم

برای ورزشمم دعا کنین 18 مهر مسابقه انتخاب کشوری داریم

خب منم میخوام مثل بقیه دوستان از کسایی که تو این یه مدت کوتاه به من لطف داشتن و با نظرات خودشون منا خوشحال میکردن تشکر کنم.

اول آبجیای گلم:

زهرا جون (بیا تو)

آرزو جون (فریاد عشق)

یاسمن جون (رویای یک یاس)

مریم جون (عاشقانه های من برای عشقم)

مرضیه (دخترک عاشق)

مائده جون (حرف دل)

سوین جون (نبض احساس)

کیمیا جونم (به وبلاگ خودتون خوش اومدین)

ساحل جون_که اصن به ما سر نمیزنه (رد پای عشق زیر باران)

داداشای گلم:

آقای عاشق جون (عاشقی با گل یاس)

وهاب جون (از وبلاگم حتمن دیدن کن)

میلاد جون (پتیاره)

علیرضا جون (از همه رنگ)

علیرضا جون (استقلال)

میلان جون (milaniyom)

محسن جون (عاشقانه ها)

مهدی جون (بهترین ها وارد شوند)

حسام جون (زندگی یعنی این)

جمال جون (شعرای دلی)

فردین جون_که خیلی دیر به دیر سر میزنه (دنیای غم)

و جا داره همینجا از داداش گلم یونس جون (دلهای پاک) تشکر کنم که تو وب های قبلی خیلی بهم کمک کرد

و یه معذرت خواهی بکنم از کسایی که اسمشونا یادم رفت بگم ببخشید

 

 

یک شب کنار شمعی، تا صبح دم نشستم

 

او گریه کرد می سوخت، من هم زغم شکستم

 

در آن شب سیه رو، یادم به چشمت افتاد

 

آن مستی نگاهت، بر روی چشمم افتاد

 

آهسته اشکی آمد، پایین ز دیدگانم

 

گویی به شعله آمد، شمع درون جانم

 

آن قطره اشکم آخر، بر روی شمع لغزید

 

خاموش گشت آنگه، دودی به ناز رقصید

 

از طرح دود آن شمع، در آن سیاهی تار

 

شعری نوشته می شد، آهسته روی دیوار

 

دل می تپد به سینه، با یاد روی دلدار

 

هر جا که هستی یارم، باشد خدانگهدار

 

[ سه شنبه 2 مهر 1392 ] [ 21:58 ] [ گل آرام ]

[ ]

 

پسر خالم آیپدشو گذاشته بود رو زمین...
منم فک کردم از این ترازو دیجیتالاس رفتم روش وایسادم

هیچی دیگه بیچاره کور شد از بس گریه کرد
خو نداشتم تا حالا از اینا

 

□■ □■ □■ □■ □■ □■

بچه: چرا عروس لباس سفید میپوشه؟
مامان: چون بـهـتـرین خاطره زندگیشـه
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
بچه: چـرا دامـاد مــشـکـی مـیـپـوشـه
مامان: خـــفه شـــو

□■ □■ □■ □■ □■ □■

 

برو ادامه مطالب خیلی باحاله حتمن بخونش

 


ادامه مطلب

[ پنجشنبه 28 شهريور 1392 ] [ 18:02 ] [ گل آرام ]

[ ]

 

 

دوستای گلم بنا به دلایلی حذف شد

[ پنجشنبه 28 شهريور 1392 ] [ 17:46 ] [ گل آرام ]

[ ]

زندگی چيست ؟؟؟

زندگی يعنی دختر بی خونه ای كه دربست پا ميده

سر پول كثيف با هركس خوابيده

 

زندگی يعنی بازی كردن با آبروی يه زن ...

 

 

 

زندگی يعنی جوونی كه مغزش تو كمر گيره ...

 

 

 

زندگی يعنی شعار شركتی همچون سايپا مطمئن

 

 

 

زندگی يعنی از بين بردن آثار تاريخی با افتخار ...

 

 

 

زندگی يعني كودك آزاری توسط يه مرد ...

 

 

زندگی يعني از شرمندگي زن و بچه ات سرتو بالا نتوني بگيری...

 

 

 

زندگی يعني جوان ها رو درگير سرنگ ببينی ...

 

زندگی يعنی خنده های دختر و زنی كه توسط شوهرشون

اسيدپاشی ميشن ...